Factsheet – De zogenaamde uitgangspunten van verandermanagement

Het is niet toevallig dat in deze rumoerige, dynamische en – vaak – chaotische tijden met z’n complexiteiten en tegengestelde signalen, verandermanagement zoveel aandacht krijgt. Stilstand is voor organisaties geen optie, voortdurend flexibel meebewegen is nodig om het hoofd boven water te houden. En zo zijn er nog wel meer aannamen en veronderstellingen, die ten grondslag liggen aan het advies- en begeleidingswerk van uiteenlopende arbeidsorganisaties door consultants.

Recensie: Woorden wisselen; werken aan een hertaling van besturen, organiseren en adviseren

Mark van Twist heeft een interessant boek geschreven dat minder gaat over de inhoud van besturen, organiseren en adviseren, als over de vorm ervan: de manier waarop ‘taal’ namelijk optreedt als beïnvloeder van ons handelen. Die taal kan vele vormen aannemen. Van Twist behandelt uitgebreid vier stijlvormen, zoals hij dat noemt, en laat zien hoe deze in staat zijn tot een effectievere beïnvloeding van de wijze waarop wij sturen, de manier waarop wij organiseren en adviseren. Deze stijlvormen – metaforiseren, narrativiseren, calculeren en symboliseren – behandelt hij één voor één in een actieve vorm, om te laten zien dat taal levend is en in gestolde vorm minder zichtbaar maakt hoe beïnvloedingsprocessen verlopen.