Syllabus E-book 2016

Een E-book, een syllabus, een naslagwerk, een inspiratiebron.
De deelnemers aan de leercirkels ‘leiderschap en talentontwikkeling’ zullen er dingen in herkennen en soms erkennen. Onderwerpen, beschouwingen, ook visies van ons als  begeleiders, behandelde onderwerpen, uitgewerkte theorieën, uitgesproken ‘dingen’, maar soms ook niet uitgesproken maar wellicht toch herkenbaar. Het is geen statische uitgave, vandaar dat het een e-book is, we hebben ons voorgenomen er een groeidocument van te maken.

De ontwikkelaars en vaak de begeleiders van de leercirkels, Paul Misdorp en  Jan Willem Zeelenberg hebben vanaf 2015, toen de eerste ‘cirkels’ van start gingen, opgeschreven wat hen bezig hield, wat ze in de leercirkels inbrachten, vaak ook weer verrijkt met de reflectie van deelnemers en dat wat ze in andere netwerken en activiteiten leerden en mee mochten nemen.