Recensie: Gelukkig druk?! Een aanzet tot werkdrukbeleid

De titel van het boek dat Maarten de Winter in samenwerking met andere kennispartners van het waardennetwerk Archimedes heeft geschreven geeft precies het dilemma van deze tijd aan. Zijn we wel lekker druk bezig op ons werk, kunnen we dat zelf beïnvloeden en hoe doe je dat? De aanzet voor een nieuw en waarderend werkdrukbeleid is niet alleen sympathiek, maar ook hard nodig, omdat de huidige visie op arbeid, de doelen van werkdrukbeleid en de interventies volstrekt onvoldoende zijn als antwoord op een toekomst van dynamiek en complexiteit. In die constatering zit de kracht van het boek, maar ook enigszins de kritiek op het boek.

Recensie: Het agoramodel – De wereld is eenvoudiger dan je denkt

Op 13 maart 2015 overleed de toenmalige denker des Vaderlands, René Gude aan een langdurige ziekte. In de maanden daarvoor hebben een aantal vrienden en vakgenoten hem bevraagd naar zijn wereldbeschouwing, dat hij de naam van agoramodel meegaf. De interviews zijn gebundeld tot een  boek dat gaat over de vraag hoe wij, mensen, ons leven organiseren, leren en zingeven. Het is een zeer origineel boek geworden, klein van omvang, maar groot qua reikwijdte en daarom voor iedereen die met het organiseren van zijn leven en werk bezig is, de moeite waard te lezen. De auteur – en daar was hij filosoof voor – prikt feilloos het complexiteitsdenken door. Een apriori waar bijvoorbeeld de organisatiewetenschappers zo graag van uit gaan.

Recensie: Hoe raak je ze kwijt? Over ontspoorde leiders en slechte managers

Het probleem van leiderschap, namelijk slecht leiderschap, is volgens Joep Schrijvers, ten onrechte een verwaarloosd thema. Het is hoog tijd de ‘gestoordheid van het alledaagse’ onder ogen te zien en niet mee te gaan in het positieve intentiedenken dat verhindert de vinger op de zere plek te leggen. Daar gaat dit helder en prettig geschreven boek over, dat deels teruggrijpt op oude in onbruik geraakte denkbeelden.

In 2002 verscheen van Schrijvers “Hoe word ik een rat?” Dit boek over strategisch gedrag om je als leider of volgeling omhoog te werken, trok veel aandacht en kreeg terecht veel publiciteit. Inmiddels zijn we vijftien jaar verder, hebben te maken (gehad) met veel gestapelde crises in het groot en schandalen ‘in het klein’.

Recensie: In de buurt – Reisgids voor de transformatie van het sociaal domein

De titel van het boek geeft precies aan waar het in het boek om gaat: de echte transformatie van het sociaal domein kan alleen maar in de buurt plaatsvinden. Maar de titel suggereert nog meer. Het transformatieproces is een lastig proces, omdat we nog niet precies weten hoe. De ervaringen die  Friso van Abbema in dit boek optekent zijn ontwerpend van aard, gebaseerd op zijn ervaringen en laat ruimte voor nieuwe kennis en inzichten. In die zin is de titel dus óók raak: een zoekproces, waarvan de auteur vermoedt dat analyse, advies en aanpak in de buurt komen van een nieuwe kijk op en een nieuwe praxis voor het sociaal domein. Het boek vormt daarmee het bewijs van wat de auteur hoopt aan te tonen: dat dingen anders moeten en dat geëxperimenteerd moet worden met hoe dingen anders georganiseerd kunnen worden. Het boek gaat vooral over het belang om continu te leren vanuit verbazing en verrassing over wat zich onder onze ogen afspeelt.

Recensie: No box – Leef je waarden in leiderschap

In feite gaat ‘No box’ over de ontwikkeling van de bedrijfssleutelaar en inspirator Menno Molendijk zelf.  Het boek pleit voor een zo onbevangen mogelijke kijk op onszelf en onze omgeving, als  voorwaarde om werkelijk te kunnen veranderen. De auteur maakt ons bewust van de vele boxen waarin we zitten en die ons beletten om op creatieve wijze effectief vraagstukken aan te pakken. No box gaat over mentale en sociale innovatie om ons op een nieuwe manier tot elkaar te gaan verhouden, omdat oude wegen vastlopen en oude vormen niet meer passend zijn. Kern van deze innovatie is dat we stelselmatig de lastige waarom-vraag moeten stellen.

Recensie: Nooit af (permanent bètaversie)

‘Nooit Af’ gaat over onbeperkte mogelijkheden om vorm te geven aan de toekomst, die al begonnen is en de mechanismen en manipulaties die ervoor zorgen dat organisaties die mogelijkheden niet zien of niet willen benutten. Het boek toont ons óók fragmenten van de onderstroom in de samenleving, die zullen leiden tot doorbraakinnovaties in de zorg, financiën, onderwijs, overheid, energiesector, bouw en entertainment. We staan voor grote veranderingen, die enkele innovators al hebben ingezet.
Vijf jaar geleden verscheen van beide auteurs het boek ‘Easycratie’ over een nieuwe visie op werken en organiseren. Het dunne boekje kreeg meteen de aandacht die het verdiende, omdat de spelregels van de nieuwe economie, de deeleconomie, helder en wervend verwoord werden. Dat was nog niet eerder gebeurd. En nu, vijf jaar later verschijnt het kloeke vervolgboek over de verdere ontwikkeling richting netwerksamenleving.

Recensie: Quantum leiderschap

Danah Zohar heeft aan haar twee bestsellers The Quantum Self (1990) en Spiritual Intelligence (2004) zeer recentelijk een derde toegevoegd over ‘ Quantum leiderschap’. Vanuit een diep doorvoelde noodzaak om echt te veranderen – de kapitalistische cultuur heeft volgens haar een onhoudbaar systeem voortgebracht dat in elk opzicht op z’n grenzen stuit – gaat Zohar na hoe leiders en organisaties bij kunnen dragen aan een fundamentele transformatie door toegang te zoeken tot hun spirituele kern. Dat is waar zij betekenis aan kunnen ontlenen, waar zij waarde aan kunnen toevoegen en waarover zij kunnen reflecteren.
Danah Zohar, natuurkundige, filosoof en psycholoog en één van de meest vooraanstaande denkers over management heeft een zeer bijzonder èn lijvig boek geschreven over fundamenteel veranderen.

Recensie: Semco in de polder

De titel verwijst naar het Braziliaanse bedrijf Semco dat het door toedoen van zijn directeur Ricardo Semler heeft aangedurfd om van z’n 5000 medewerkers medeaandeelhouders te maken. Op bescheidener schaal heeft Allard Droste het in Nederland aangedurfd het metaalbewerkingsbedrijf Aldowa in Rotterdam van medewerkers medeondernemers te maken. Dit boek gaat over samensturend leiderschap, wat daarvoor komt kijken en hoe het in de praktijk gestalte heeft gekregen.

Droste laat op aanschouwelijke wijze zien welke lessen getrokken kunnen worden uit de afgelopen tien jaar dat hij werkzaam is bij Aldowa. Die 20 lessen, die telkens corresponderen met een hoofdstuk, betreffen met name de verandering in cultuur (bv. vertrouwen op je waarneming, vanuit rust prioriteren, negeren van klagers, veranderingen klein houden, etc.).

Recensie: Strategisch gedrag in netwerken

Gedrag en gedragsonderzoek mogen zich bij organisatie- en beleidsontwikkeling verheugen op een steeds grotere belangstelling. Naarmate onze samenleving complexer wordt en deze ook nog eens vergezeld gaat van een grote dynamiek volstaan deductieve modellen gebaseerd op de rationele beleidsontwikkeling en besluitvorming niet meer. De mens blijkt in zijn gedrag een stuk minder rationeel te zijn dan we altijd hebben aangenomen. In die zin is het niet verwonderlijk dat ook strategisch gedrag eens goed onder de loep wordt genomen. Wat is strategisch gedrag en waar is het een antwoord op. Dat zijn de twee kernvragen die in dit boek worden gesteld.

Recensie: Werken aan de wakkere stad; langzaam leiderschap naar gemeenschapsrecht

‘Werken aan de wakkere stad’ is een inspirerend boek voor ieder, die maatschappelijke vraagstukken met een open blik tegemoet durft te treden en bereid is z’n professionele systeemblik los te laten. Jan van Ginkel en Frans Verhaaren slagen erin om langzaam leiderschap en vierde orde leren op een overtuigende wijze te koppelen aan het ontwikkelen van gemeenschapskracht. Daarin komen bewust zijn van de omgeving en individuele ‘ik’ samen. Beiden roepen de publieke sector op om leerontwerpen voor de toekomst te maken. Deze moeten in staat zijn om de spirituele kloof in de samenleving te overbruggen. Ze noemen dat contextplanning: “het bewust zoeken naar de context, waarin ieder z’n verlangens en ambities kan waar maken in het vertrouwen dat de tijd je kansen biedt om aan te grijpen”.