OR binnen een gemeente in verandering

  Thema: Ondernemingsraad binnen een gemeente in verandering   Vraag: Tijden veranderen en verhoudingen tussen management en ondernemingsraad dus ook. Vanuit een meer pro-actieve houding zal de ondernemingsraad meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor de koers van de organisatie in plaats van alleen beschermer te zijn van ooit  opgebouwde rechten. De vraag is in hoeverre de ondernemingsraad… Verder lezen…

Kwaliteit van de WMO

Thema: Kwaliteit van de WMO   Vraag:  Toen ik een jaar geleden bij de gemeente Etten-Leur kwam werken om impulsen te geven aan de kwaliteit van de WMO, vanuit het aspect van huishoudelijke ondersteuning, leek het vooral te gaan om het creëren van een papieren werkelijkheid die klopte: financieel en beleidsmatig. Ik kwam erachter dat niet… Verder lezen…

Op weg naar een nieuwe omgevingswet

Thema: Op weg naar een nieuwe omgevingswet   Vraag: Invoering van de nieuwe Omgevingswet leidt tot tal van onvoorspelbare acties en reacties en tal van informele patronen, gewoonten en rituelen. Ondanks het feit dat de toekomst minder voorspelbaar en maakbaar is dan ooit, is het wel nodig dat we erop voorbereid zijn. Met name voor Vergunningverlening… Verder lezen…

Complexiteit van samenwerken

Thema: Complexiteit van samenwerken   Vraag:  De grote maatschappelijke complexiteit en dynamiek brengen met zich mee dat samenwerking voor de hand ligt. De praktijk leert echter dat samenwerking geen kunstje is dat je snel kan leren en dat tot te kopiëren paden leidt. Samenwerking heeft een goede verankering nodig, maar waarop baseer je je en hoe… Verder lezen…

Wijkmanagement

Thema: Wijkmanagement   Vraag:  De gemeente beschikt over een heel arsenaal aan nieuwe instrumenten om effectiever om te kunnen gaan met burgers in het kader van wijkgericht werken. Ook zijn er een aantal kernwaarden benoemd die moeten zorgen voor een effectiever gedrag van beleidsmedewerkers. Voor de wijkmanager is het steeds schipperen tussen burgerverlangens en beleidsbelangen. Hoe… Verder lezen…

Vraaggericht werken

Thema: Vraaggericht werken   Vraag: Kernvraag is: waarom lukt het niet om het vraaggericht werken te verinnerlijken in onze organisatie? Deze onderzoeksvraag heeft geleid tot twee constateringen: klantgesprekken worden zeer op prijs gesteld, maar vertaling daarvan naar het eenduidig hanteren van een instrument van uniforme bevestiging leidt tot weerstand, verzet en blokkade. Logisch als je beseft dat… Verder lezen…

HR gesprekscyclus

Thema: HR gesprekscyclus   Vraag: Het paradoxale is dat Human Resources Management, de mens niet als persoon ziet, maar als radertje in het systeem. Het beleid is gericht op het leveren van veronderstelde prestaties met mooie pijlen daarnaar en hoe je dat zou kunnen bereiken. Voorzien van veel peilingen op vooraf bepaalde momenten. Maar op de… Verder lezen…

Dienstverlening bedrijven

Thema: Dienstverlening bedrijven   Vraag: Goede dienstverlening heeft voor veel gemeenten prioriteit, het krijgt een programmastatus. De dienstverlening aan bedrijven staat daarmee ook hoog op de agenda. Maar het besef breekt door dat een traditionele benadering niet werkt, maar  hoe dan wel? En vooral: vanuit welk gezichtspunt, welke waarden, welk wereldbeeld zou je dat kunnen gaan… Verder lezen…

Verbinding met Canada

  Thema: Verbinding met Canada   Vraag: Mensen en organisaties hebben de neiging om anderen van een sticker te voorzien en ‘weg te zetten’, zodat zij er niets meer mee te maken hebben. Ze sluiten zich ervoor af, tonen geen belangstelling en relativeren daardoor ook al gauw het belang. De vraag is hoe kun je… Verder lezen…

Brede scholen

Thema: Brede scholen   Vraag: Brede scholen met een sterke wijkbinding kunnen een flinke bijdrage leveren aan een betere samenleving. Samenredzaamheid is een centraal concept bij het inrichten van brede scholen vanuit wat de toekomst van ons vraagt. Als de inhoudelijke kwaliteit voornamelijk in handen ligt van de samenwerkingspartners dan is de vraag hoe de gemeente… Verder lezen…