Beheer openbare ruimte

  Thema: Beheer openbare ruimte   Vraag: We zijn geweldig bedreven in het ontwikkelen en uitwerken van systemen, in het programmeren en monitoren ervan. Ook proberen we de burgers er nog in te fietsen en een proces met hen af te spreken en telkens te doorlopen, maar durven we nu eigenlijk echt burgers en andere partijen… Verder lezen…

Waardensturing

Thema: Waardensturing   Vraag: In het gemeentelijk beleid – en zeker om het human resourcesbeleid – staat de mens centraal. In feite wordt de mens niet gezien als een bron van mogelijkheden met veel talenten en potentie, maar als een productiekracht die alleen in geld kan worden uitgedrukt en uitgeknepen. Waarom verwachten we dan toch dat… Verder lezen…

Thema: Kernwaarden   Vraag: Het college van B&W heeft bij de start van de nieuwe periode veel tijd geïnvesteerd in het ontwikkelen van een gedeeld beeld van de komende vier jaar. Vanuit individuele ambities is toegewerkt naar een gezamenlijke ambitie gebaseerd op blijvende samenwerking binnen het college. Toch is niet direct duidelijk hoe verbinding tussen ambitie… Verder lezen…

Onderwijs en cultuur in de gemeente

Thema: Onderwijs en cultuur in de gemeente   Vraag:  Het cultuurbedrijf is onderdeel van de gemeentelijke organisatie, maar in de praktijk heeft zij vaak meer te maken met het brede veld van instellingen op het gebied van onderwijs en cultuur. Omdat het aan een overkoepelende gemeentelijke visie op de thematiek van leren en creëren ontbreekt is… Verder lezen…

Krakende organisatie

Thema: Krakende organisatie   Vraag: De gemeente heeft veel energie gestoken in visievorming en het ontwikkelen van integrale beleidsnota’s, waaraan de uitvoering kan worden opgehangen. Er zijn waarden voor bestuur en organisatie opgesteld. Kortom: er veel georganiseerd en structuur geschapen, maar niet rond de bedoeling. Cultuur, leiderschap en aan waarden gerelateerd gedrag komen er bekaaid van… Verder lezen…

Leiderschap

Thema: Leiderschap   Vraag:  Missie, visie en waarden zijn wel benoemd, maar onvoldoende gedeeld in de organisatie. Ook de consequenties ervan worden onvoldoende gezien en erkend. Dat levert voor leidinggevenden een aantal vragen op, zoals: wat is goed werkgever-schap in een tijd van verandering en wat betekent dat voor leidinggevenden? Hoe verhouden flexibilisering van de… Verder lezen…

Lerende organisaties

Thema: Lerende organisaties   Vraag: De samenleving lijkt zich autonoom te ontwikkelen, is complex en vraagt om nieuwe visies en aanpakken. Organisaties kennen dominante culturen, vastgeroeste gewoonten en als ik naar mezelf kijk heb waarden, opvattingen, competenties en vaardigheden. Hoe kan ik waarde toevoegen aan mijn organisatie en de gemeenschap, ondanks het feit dat de omgeving… Verder lezen…

Leidinggeven

Thema: Leidinggeven   Vraag:  In veel organisaties wordt nog erg traditioneel hiërarchisch leiding gegeven, vaak gebaseerd op niet geverifieerde aannamen. Vaak wordt gestuurd via de externe druk, maar is het niet veel effectiever om te sturen op intrinsieke motivatie? En is het geen zaak voor medewerkers zelf om zelf hun kracht te ontdekken?   Leerervaring: “Het… Verder lezen…

Toegevoegde waarde informatiemanagement

  Thema: Toegevoegde waarde informatiemanagement   Vraag:   Leerervaring:  

Regionale samenwerking afvalwaterketen

Thema: Regionale samenwerking afvalwaterketen   Vraag:  Het afvalwatersysteem vormt één onlosmakelijke geheel. Alleen al vanuit doelmatigheid is er alles voor te zeggen om het ook als één systeem te ontwikkelen èn beheren. Maar ook inhoudelijk zijn er veel redenen dat belanghebbenden samenwerken. Desondanks gebeurt dat met horten en stoten. Kunnen organisaties wel effectief samenwerken als ze… Verder lezen…