Visievorming en paraplunota’s

Thema: Visievorming en paraplunota’s Vraag: Drie paraplunota’s vormen de kapstok voor alle gemeentelijke beleidsnotities. Ze zorgen voor meer samenhang tussen beleid en minder beleidsplannen. Duurzaamheid als nieuwe manier van denken en handelen vormt het verbindende concept tussen maatschappij, leefomgeving en economie. Ondanks de fraaie intenties is sprake van een papieren werkelijkheid. Hoe kan de inhoud bij… Verder lezen…

Veiligheid binnen de droom

   

Duurzame inzetbaarheid

Thema: Duurzame inzetbaarheid   Vraag: De schijnbare vanzelfsprekendheden over duurzame inzetbaarheid zijn legio: we doen alsof we er allemaal hetzelfde onder verstaan en alsof we er ook naar handelen. Zo is het niet, bijvoorbeeld de kracht van ouderen wordt niet erkend, ze worden afgeschreven. Of: geldt dat ook niet voor medewerkers in het algemeen? Wordt de… Verder lezen…

Organisatieverandering

Thema:  Organisatieverandering   Vraag: Systeemwereld en leefwereld staan vaak haaks op elkaar. De kracht van de systeemwereld is vaak zo groot en vanzelfsprekend dat we de werkelijke bedoeling – waarom doen we wat we doen – uit het oog verliezen. De vraag is hoe kunnen we die spanning overbruggen, wat is daarvoor nodig? Wat vraagt… Verder lezen…