Naslag

Syllabus E-book 2016

Een E-book, een syllabus, een naslagwerk, een inspiratiebron.

De deelnemers aan de leercirkels ‘leiderschap en talentontwikkeling’ zullen er dingen in herkennen en soms erkennen. Onderwerpen, beschouwingen, ook visies van ons als  begeleiders, behandelde onderwerpen, uitgewerkte theorieën, uitgesproken ‘dingen’, maar soms ook niet uitgesproken maar wellicht toch herkenbaar. Het is geen statische uitgave, vandaar dat het een e-book is, we hebben ons voorgenomen er een groeidocument van te maken.

De ontwikkelaars en vaak de begeleiders van de leercirkels, Paul Misdorp en  Jan Willem Zeelenberg hebben vanaf 2015, toen de eerste ‘cirkels’ van start gingen, opgeschreven wat hen bezig hield, wat ze in de leercirkels inbrachten, vaak ook weer verrijkt met de reflectie van deelnemers en dat wat ze in andere netwerken en activiteiten leerden en mee mochten nemen.

Onze drive of voor de insiders ‘onze Why’ is dat we overtuigd zijn in een transitie te verkeren. Een transitie waar oude wetten en patronen steeds minder werken en minder vanzelfsprekend worden. Een transitie die ons ‘vervoert’ vanuit een wereld waar mensen (zeker binnen de context van het werken, maar evenzo de context van het samen-leven) zich hebben/hadden aan te passen aan en in de systemen van het industrieel paradigma, naar een nieuw paradigma. Een wereld van betrokkenheid, verbinden, eigen verantwoordelijkheid, eigenaarschap, zelfleiderschap en de overtuiging dat we onderdeel uitmaken van één geheel waarin we hebben te acteren en betekenis toe kunnen voegen.

Deze transitie is -soms op de achtergrond- vooral te kenmerken als ‘systeeminnovatie’ en werkelijke systeeminnovatie ‘in de nieuwe wereld’ ontstaat vanuit de interactie en waarden uitwisseling tussen mensen en niet uit het doorontwikkelen van bestaande systemen!

Wat ons daarin energie geeft is de vindtocht hier zelf een rol in te vinden en anderen hierin mee te mogen nemen, hierin zelfs soms een gidsfunctie te mogen vervullen.

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment