Uittreksel

De schande van het management

Slechts 13% van de werknemers voelt zich betrokken bij hun werk, 63% is niet betrokken en 24% distantieert zich er zelfs actief van. Gary Hamel spreekt dan ook van de schande van het management. Organisaties zijn zielloze fabrieken geworden. Laloux geeft aan dat de pijn die wij voelen oude pijn is, pijn die aan het sterven is en dat een nieuwe manier van management zich aandient. Een sprong die Ken Wilber cyaan noemt, die in de Spiral Dynamics filosofie geel/turkooise heet en die Laloux evolutionair noemt. Dat wil zeggen dat we door de geschiedenis van de mensheid heen steeds beter in staat zijn om complexere perspectieven te hanteren. Het oude wordt verwerkt en opgenomen in het nieuwe.

 

Laloux onderscheidt een rood impulsief wereldbeeld, waarin macht en onderschikking aan macht centraal staat, tegenwoordige archetypen zijn de straatbendes en de maffia, maar er zijn ook veel voorbeelden in het klein. Taakverdeling en verticale gezagsuitoefening zijn kenmerkende doorbraken geweest. Vervolgens een amberkleurig conformistisch wereldbeeld, waarin regelgeleid gedrag centraal staat. De kerk en het leger zijn aansprekende voorbeelden, maar ze zitten ook in de huidige bureaucratie en kenmerken zich door herhaalbare processen, stabiele organogrammen. Stabiliteit en onveranderlijkheid zijn de norm. Het oranje of prestatiegerichte wereldbeeld kenmerkt zich door het streven naar succes, rijkdom, winst, marktaandeel, etc. Als ik in het complexe raderwerk van de samenleving zo kan richten dat het in mijn voordeel is, dan doe ik dat. Leven de vrijheid. Democratie en rechtstaat zijn voor een deel hierop gebaseerd. De samenleving wordt als een  machine voorgesteld en onze taal is ervan doordrenkt. Enerzijds bruisende energie, anderzijds bloedeloze en onbezielde omgeving. Mobiliteit is de norm, resultaatsturing het doel. In het huidige managementdenken staat juist dit wereldbeeld centraal. Het is materialistisch en succes wordt gemeten in termen van geld en erkenning. Laloux zegt hierover: “We hebben een fase bereikt waarin we vaak groei nastreven omwille van de groei, een toestand die in medische termen kanker heet”.

 

In de jaren ’60- en ’70 van de vorige eeuw ontstond heel voorzichtig een pluralistische tegencultuur, met name in de post-modernistische academische wereld, in non-profitorganisaties, bij hulpverleners en activisten. Empowerment, mensen in hun kracht zetten, het centraal stellen van waarden, het voorop stellen van de organisatiecultuur en het belang van stakeholders kwamen op. Maar daarbinnen doen zich toch wel tegenstrijdigheden voor: egalitair willen zijn, maar de hiërarchische sturing van oranje willen handhaven, het verschil tussen waarden en werkelijkheid. Dat is een moeizaam proces in het managen: managers via training en nog eens training blijven herinneren dat ze dienstbaar moeten zijn.

Zeelenberg beoogt met de Leercirkels leidinggevenden en professionals bewust te maken van de verandernoodzaak in het publieke domein. Zij doet dat door deelnemers te inspireren vanuit een originele kijk op zaken en hen  te laten reflecteren op ingesleten patronen en mechanismen in het gedrag van mens en organisatie. Lerend veranderen is dus de praktijk, maar nooit zonder kennis, informatie en boeken. Daarom is het mooi dat Zeelenberg de samenwerking is aangegaan met Managementboek. Managementboek probeert op allerlei manieren mensen uit het vak en de praktijk van organisatieverandering te voeden met nieuwe inzichten en kennisproducten. Via onderstaande knop kan je het besproken boek direct bij Managementboek kopen. De bestelling, betaling en verzending verloopt via hun eigen website.

Managementboek is het toonaangevende tijdschrift op het gebied van organisatieontwikkeling. Een must dus voor professionals in de private èn publieke sector om kennis te nemen van de meest recente inzichten van bekende en minder auteurs. Managementboek biedt haar lezers via blogs nog een viertal mogelijkheden om kennis te verdiepen. Allereerst door Interviews te houden met auteurs van recent verschenen boeken, die een duidelijke boodschap hebben. Daarnaast is er een rubriek Actueel, met previews van auteurs op hun pas verschenen of nog te verschijnen boek. Een goed mogelijkheid dus om de persoon en drijfveren achter het boek te leren kennen. De rubriek Recensies bevat een kritische evaluatie door externe redacteuren van recent verschenen boeken. Is dus handig om de mening te horen van iemand die is ingevoerd in de materie. Tot slot, is er een Opinie blog van professionals die in de vorm van een column hun visie op een vraagstuk, aanpak of methode onder de aandacht van de lezers van Managementboek willen brengen. Vaak heel leerzaam.

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment