Thema: Theatermarketing

Vraag: 

Professioneel theater is een van de producten van het gemeentelijk Cultuur-bedrijf. Terwijl de landelijke theaterwereld met hun marketing nog erg 1.0 gericht is met afnemen-de bezoekersaantallen, zijn de missie en visie van het Cultuurbedrijf 3.0. De 1.0 theatervisie werkt als een rem op inspirerende innovatieve producties en marketing die inspeelt op de behoefte van verschil-lende doelgroepen.

De vraag is hoe je, gegeven de uitgangssituatie van het Cultuurbedrijf een complete 3.0 organisatie kunt maken?

 

Leerervaring: 

“Ik heb veel nieuwe inzichten gekregen, bevestiging en verklaringen gekregen van wat ik instinctief al voel en ervaar. Hoe meer ik te weten kom over de waardetrechter en andere theorieën, hoe enthousiaster ik word. Het past echt bij mij om een actieve rol te spelen in de overgang naar de nieuwe wereld, vooral op marketingcommunicatiegebied (mijn specialisatie). Ik weet nu zeker dat het Cultuurbedrijf op de goede weg is, maar dat niet iedereen even hard meeloopt. Ik heb geleerd dat dit tijd kost en dat geeft me wat meer rust en inzicht zodat ik beter met collega’s hierover kan communiceren. Ik herken dat onze directeur al ver in dit proces is en dus een goede inspirator c.q. sparringpartner is. Dankzij de presentaties van medecursisten (en bespreking ervan) herken ik dat we in een spagaat zitten tussen de oude en nieuwe wereld. Maar ondanks het verschil in producten en doelgroepen is 3.0 echt de rode draad. Wellicht kan het Cultuurbedrijf een inspirerende, faciliterende en creatieve rol spelen in het proces om ons eerder uit de spagaat te krijgen, bijvoorbeeld met hulp van kunst/kunstenaars die ons anders tegen dingen aan laten kijken en mensen samenbrengt”. 

 

Bijdrage aan organisatie:

“Ik wil een bijdrage leveren aan het bespreekbaar en duurzaam maken van de 3.0 wereld (dus ook marketing) bij en met mijn collega’s.

Ik wil samen werken aan de juiste positionering en communicatie (intern en extern) die daarbij hoort. Ik wil de programmeur en belevingscoördinator adviseren vanuit 3.0 marketing. Het AMT wil ik adviseren vanuit een 3.0 wereld (eerst meer contact met directeur en teamleider). Verder wil ik 3.0. nog meer toepassen bij de  marketing-communicatiemiddelen. In het algemeen ga ik ruimte vragen en creëren voor een actievere rol t.b.v. overgang naar 3.0. De directeur ga ik vragen als mijn PEP-talk coach”.

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment