Thema: Transitie in het fysieke domein

 

Vraag: 

Binnen het fysieke domein is veel in beweging. De gemeentelijke organisatie moet daar wat mee, maar heeft problemen met het afstemmen van allerlei ideeën en initiatieven op elkaar, zowel inhoudelijk als in de tijd gemeten. Deels een visievraagstuk, deels een procesvraagstuk. De vraag die nu voorligt, is: hoe effectief is nu het tonen van zelfleiderschap van één groep als het daarna ‘van hogerhand’ toch weer teruggedraaid wordt?

 

Leerervaring: 

“Ik heb geleerd dat het belangrijk is om je in een veranderingsproces te blijven afvragen waarom doen we het (Why) en voor wie doen we het. In de praktijk wordt ‘Why’ al gauw overgeslagen en gaat het vooral om ‘Who’: wie gaat wat doen? Ook ben ik gaan inzien dat het uitgaan van nieuwe waarden een proces is dat slechts geleidelijk aan verloopt en dat samen doorgemaakt moet worden. Veranderprocessen zijn in het begin chaos, maar stap voor stap besef je dat je in de goede richting gaat.

Deze leercirkel heeft me veel gebracht en inzicht gegeven. Ik heb nu ook ervaren  dat mijn bijdrage binnen de organisatie meer ligt op uitvoerings- / adviesniveau en niet op strategisch niveau. Vanuit die invalshoek kan ik zeker mijn steentje bijdragen aan de transitie binnen onze organisatie”.

 

Bijdrage aan organisatie:

“Vorig jaar heb ik deelgenomen aan de structuurgroep transitie Fysieke Domein. We hebben toen organisaties verkend die al anders werken en daarover advies uitgebracht aan het college en MT. Dat was voor mij ook heel leerzaam.

Ik blijf me verbinden aan het project Transitie Fysieke Domein, waar Marieke Molnar projectleider van is. Ik wil mijn talenten verrijkt met de inzichten uit de leercirkel daar voor blijven inzetten. Juist, omdat kennis vanuit de praktijk zo belangrijk is”.

 

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment