Thema: Leidinggeven

 

Vraag: 

In veel organisaties wordt nog erg traditioneel hiërarchisch leiding gegeven, vaak gebaseerd op niet geverifieerde aannamen. Vaak wordt gestuurd via de externe druk, maar is het niet veel effectiever om te sturen op intrinsieke motivatie? En is het geen zaak voor medewerkers zelf om zelf hun kracht te ontdekken?

 

Leerervaring:

“Het belangrijkste dat ik heb geleerd is dat je duurzame gedragsverandering niet tot stand kan brengen door voortdurend op gedrag te sturen. Je moet naar een hoger abstractieniveau om dit voor elkaar te krijgen. Door een gedeeld wereldbeeld en door gedeelde waarden te creëren, krijg je gedrag dat hier bij past. Daarnaast is Spiral Dynamics een erg goede graadmeter om te zien waar de organisatie staat en wat nodig is om te ontwikkelen. Effectiviteit is veel belangrijker dan efficiëntie. De vraag die we moeten beantwoorden is: hoe kunnen we afscheid nemen van het beheersingsparadigma? Ten slotte: alles wat niet bijdraagt aan de bedoeling, heeft geen waarde”.

“Ik wil leidinggevenden bewust maken van de voorbeeldfunctie die zij hebben. Dat doe ik door feedback te geven, vragen te stellen en mijn visie neer te leggen. Daarmee en met wat ik geleerd heb, draag ik bij aan de nieuwe organisatie”.

 

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment