Thema: Brede scholen

 

Vraag:

Brede scholen met een sterke wijkbinding kunnen een flinke bijdrage leveren aan een betere samenleving. Samenredzaamheid is een centraal concept bij het inrichten van brede scholen vanuit wat de toekomst van ons vraagt. Als de inhoudelijke kwaliteit voornamelijk in handen ligt van de samenwerkingspartners dan is de vraag hoe de gemeente de waardecreatie ten behoeve van de leerlingen kan beïnvloeden en hoe zij moet omgaan met bottlenecks? Kortom: speelt zij de juiste rol?

 

Leerervaring:

“Allereerst hebben alle gesprekken me enorm geïnspireerd. Wat een fijne en slimme mensen bij elkaar! Dat heeft me veel energie gegeven, en zin om verder de wereld een klein beetje te verbeteren. Heerlijk om eens met een groep te zijn waarbij het borrelt en bruist en waarbij je voortdurend het gevoel hebt dat je grote denkstappen voorwaarts maakt. Heel veel puzzelstukjes uit mijn werkzame leven zijn bij elkaar gekomen: mijn interesse voor emancipatie/ empowerment, mijn eerdere gerichtheid op (participatief) actie onderzoek, mijn recentere interesse voor mindfulness en yoga, mijn drang om vanuit inhoud samen te werken, mijn huidige tussenfunctie op de brede scholen en mijn soms opstandige houding ten aanzien van de gemeente. Ik ben mij meer bewust geworden dat ik in mijn werk steeds weer terug zal moeten gaan naar de kern: waarom doen we wat we doen?

 

“Ik kan met energie en enthousiasme bijdragen aan een verdere democratisering van de samenleving. De complexiteit van de netwerken waarin we ons begeven kan ik snel overzien, waarbij ik mij kan verplaatsen in de verschillende belangen en standpunten. Het lukt mij goed een neutrale positie in te nemen, en kan als zodanig een faciliterende rol op mij nemen. Ik wil bijdragen aan een meer inclusieve samenleving, gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect, waar ieders kwaliteiten tot zijn recht komen. Ik hoop dat ik zo veel als mogelijk echt contact maak met de mensen waar ik mee werk. Ik wil zo veel mogelijk uitgaan van de mensen waarvoor ik werk. Amen!”

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment