Monique Coppens

Thema: Leren en ontwikkelen

 

Vraag: 

De veranderende samenleving vraagt om nieuw organiserend vermogen. Training en intervisie zijn nuttige instrumenten om de medewerkers volgens de waarden van het Kompas mee te nemen op reis. Maar dan signaleren we dat een grote en relevante groep in de oude situatie ‘onbewust bekwaam’ was, maar niet meer in de nieuwe. Hoe voorkomen we dan dat in de oude val stappen om iedereen gelijktijdig te dwingen dezelfde reis mee te maken? Laten we ruimte geven aan ieders manier van reizen, laten we tijd nemen voor verandering, laten we reflecteren op de Why-vraag tot kunst verheffen in onze nieuwe visie op de toekomst.

 

Leerervaring: 

Bewuster ‘boven’ de organisatieontwikkeling hangen en de echt belangrijke zaken eruit te halen. Me niet af te laten leiden door zaken die ogenschijnlijk urgent zijn maar uiteindelijk minder belangrijk voor het hogere doel.

 

Bijdrage aan organisatie:

Vanuit het thema Leren & Ontwikkelen wil ik bijdrage aan de gedrags- en cultuurverandering binnen onze organisatie.

Leercirkel

Alumni uit deze leercirkel

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment