Thema: Botsende werkelijkheden in de jeugdhulp

 

Vraag:

Vanuit mijn dagelijkse praktijk als adviseur lokaal jeugdbeleid kom ik erachter dat er twee werelden bijeenkomen om grote en kleine problemen rond jeugd opgelost te krijgen. Die werelden worden echter niet geregeerd door een gedeelde waardenset, maar door verschillende normen en regels. Met als gevolg spanningen tussen CJG, de gemeentewinkel en de adviseurs binnen de gemeente. Mijn vraag is hoe die tegengestelde beelden met elkaar te verzoenen rond gedeelde waarden en een gedeelde visie op waardecreatie voor de kinderen en  jongeren zelf.

 

Leerervaring:

“In de afgelopen weken heb ik geleerd om een helikopterview te ontwikkelen. Niet alleen mijn bijdrage is belangrijk, maar elke bijdrage is uniek en zorgt voor een bepaalde uitkomst/outcome. Hierin speelt niet alleen inhoudelijke vakkennis een rol, maar bijvoorbeeld ook de cultuur binnen een organisatie of de capaciteiten van een individu. Wat mijn persoonlijke bijdrage is binnen de organisatie kan dus ook per project/ opdracht/uitdaging verschillen”.

 

Bijdrage aan organisatie:

“Als adviseur vorm ik de verbinding tussen uitvoering en bestuur. Door deze rol kan ik de visie van het bestuur en de bijbehorende normen vertalen in waarden waar vanuit de organisatie kan werken.  Hierdoor wordt de visie van het bestuur uitgewerkt en zorgt het gedrag van de gehele organisatie ervoor dat het gezamenlijke doel, in belang van de inwoner, wordt bereikt”.

 

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment