Thema: Verbinding met Canada

 

Vraag:

Mensen en organisaties hebben de neiging om anderen van een sticker te voorzien en ‘weg te zetten’, zodat zij er niets meer mee te maken hebben. Ze sluiten zich ervoor af, tonen geen belangstelling en relativeren daardoor ook al gauw het belang. De vraag is hoe kun je de contacten met Canada die op persoonsniveau goed zijn en renderen breder trekken en optimaliseren door het thema aantrekkelijk te maken voor een grotere groep?

 

Leerervaring:

“In de leercirkel zag ik voor een groot deel bevestiging van de weg die ik best al een heel tijd afleg. Ik ben het gewend om met ‘buiten’ te werken en me daar ook op te oriënteren. Volgens mij doen we het allemaal voor de samenleving en daar ligt mijn netwerk. Dit netwerk is essentieel om resultaat te boeken. Het zou pedant overkomen om hier nu het beeld te schetsen ‘dat ik alles al weet’. Maar gelukkig is dat niet zo. Sterker nog: ik heb veel geleerd. Meer inzicht gekregen in hoe aan te kijken tegen de omgeving waarin ik acteer. Ik heb een helderder beeld gekregen van invloedfactoren, maar ook dat er een verschil is tussen leiderschap en management. Dat je soms ook moet durven loslaten om dat waar je voor staat tot een succes te maken”.

 

“Ik zou  liever de vraag stellen ‘wat is jouw bijdrage aan de samenleving’. Dat is m.i. het doel. De organisatie zie ik als een middel. Randvoorwaarde is daarbij wel dat die organisatie dan ook echt naar buiten kijkt en naar buiten handelt. Dat draagt bij aan de waarde die ‘buiten’ ziet in de organisatie, die gemeente heet. Heel graag wil ik mijn steentje bijdragen om de organisatie (lees de mensen die daar werken) in beweging te krijgen, zodat we samen (personeel gemeente en spelers in de gemeenschap) kunnen werken aan een beter Bergen op Zoom”.

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment