Vanessa Hochmuth

Thema: Strijd tussen zorgsystemen

 

Vraag: 

In onze verzorgingsstaat hebben we los van elkaar drie systemen opgetuigd – WLZ, WMO, ZVW – om hulpbehoevende mensen te ondersteunen. Die systemen zijn bolwerken op zich en zijn zo georganiseerd dat ze niet op elkaar aansluiten. Dus: hoewel we met elkaar in overleg zijn en bekijken wat het beste voor de cliënten is, het systeem zit in de weg en lijkt juist maatwerk in de weg te zitten. Twee vragen staan centraal: kunnen de systemen vanuit de bedoeling en de behoeften van mensen geïntegreerd worden en hoe kunnen de regiogemeenten samen invloed aanwenden om dit gedaan te krijgen?

 

Leerervaring: 

Wat ik allereerst heb geleerd is dat je gevoel een belangrijke leidraad is. Dat als iets niet goed voelt een signaal is dat je handelt vanuit een norm  en niet vanuit een waarde. En dat het belangrijk is om hier naar te luisteren, omdat je anders op  de langere termijn kunt ‘opbranden’. Verder heb ik geleerd om in situaties ‘het grotere geheel’ te zien. Na de leercirkel heb ik het ‘grotere geheel’ beter in beeld. Onbewust keek ik teveel naar mijn eigen hokje, namelijk de Wmo. Ik vond ook alles wat besproken is over de ‘steunstructuur’ een eyeopener.

 

Bijdrage aan organisatie:

Waar ik mee wil beginnen is het ‘grotere geheel’ onder de aandacht brengen in mijn team. Het filmpje ‘Schotten in de zorg risico voor dementerende van de Monitor, uitgezonden op 10 december 2017 op NPO sluit heel goed aan bij mijn thema en de uitdagingen die dit met zich mee brengt als gemeente. Ik hoop dat ik kan zorgen voor een stukje bewustwording van de spagaat waar onze inwoners maar wij ook als gemeente in zitten. Deze spagaat, dit dilemma moet op een hoger niveau onder de aandacht worden gebracht. We zijn als gemeente Etten-Leur de enige uit de regiogemeenten die het standpunt aanneemt dat we niet zonder pardon moeten doorverwijzen naar de Wlz.  Als we als gemeente het werken vanuit de bedoeling vast willen houden, dan is het nodig dat de signalen van de werkvloer gezien en gehoord worden.

De vraag “waarom doen we wat we doen” is er een die ik wil vasthouden en ook zal stellen.

Leercirkel

Kweken van creatief bewustzijn

info

De koers van de organisatie

info

Overwinnen van de angst om te veranderen

info

 Leiding geven in de nieuwe tijd

info

Strijd tussen zorgsystemen

info
Alumni uit deze leercirkel

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment