De impact van de veranderende omgeving waarin wij leven en werken is groot. Het brengt fantastische uitdagingen met zich mee. De verdeling van expertises in kleine partjes en de rol van de lokale overheid op een zekere afstand is voorbij. Verwacht mag worden dat wij ons midden in de samenleving begeven, faciliteren in plaats van bepalen, enthousiasmeren in plaats reageren, ruimte geven in plaats van regelen. Een nieuwe context is in ontwikkeling; een prachtige tijd.

 

Via de leercirkel Leiderschap & Talentontwikkeling bieden wij onze medewerkers de mogelijkheid om te werken aan persoonlijk leiderschap. Samen met collega’s uit diverse gemeenten worden zij geïnspireerd om anders naar vraagstukken en oplossingsrichtingen te kijken. Voor iedereen een persoonlijk proces waarbij iedere deelnemer de mogelijkheid krijgt er een eigen invulling en verdieping aan te geven. Het is mooi om te zien dat deze manier van leren en ontwikkelen vruchten afwerpt, uitdaagt en inspireert om zelf en in dialoog met andere collega’s te blijven ontwikkelen en bezig te zijn met talenten.

 

Ik wens namens gemeente Zundert de leercirkel Leiderschap & Talentontwikkeling veel succes bij de verdere ontwikkeling van de opleidingsprogramma’s en alle toekomstige deelnemers veel werkplezier en inspiratie toe!

 

Catharine Verberne

Adjunct directeur

Gemeente Zundert


read more

Catharine Verberne, Adjunct directeur Gemeente Zundert

Vanaf de eerste leercirkel hebben medewerkers van de gemeente Moerdijk deelgenomen aan deze bijzondere vorm van leren. Als gemeente- secretaris (tot 1 februari 2017) mocht ik aan het einde van elke leergang samen met collega’s de presentaties (in Pecha Kucha-stijl) van de cursisten in ontvangst nemen. Dat waren op zich al memorabele en leerzame avonden. In Moerdijk hebben veel van onze cursisten die presentaties vervolgens ook voor het management gegeven en in enkele gevallen zelfs ook voor het college!

Het is duidelijk dat de deelnemers als het ware dezelfde taal gaan spreken, congruente denklijnen en inzichten ontwikkelen en dat er zo ook een band ontstaat. De Moerdijkse cursisten kwamen al snel bij mij met de vraag: wat kunnen wij nu verder doen met onze nieuwe kennis en inzichten?

Halverwege 2016 diende zich hiervoor een goede gelegenheid aan. Toen zijn wij namelijk gestart met een doorontwikkelingstraject. Er werden enkele werkgroepen gevormd en alle leercirkelaars hebben zitting genomen in die werkgroepen. Dat werkte zeer stimulerend en motiverend, ook al omdat de mensen elkaar snel wisten te vinden. En zij konden ook anderen meenemen in de zoektocht naar verbetering van de organisatie. Intussen worden Paul en Jan Willem bij ons in Moerdijk aangeduid als “de goeroes”. Wat mij betreft een ere-titel. En zo mocht ik ze bij mijn vertrek ook onderscheiden met een intern zeer begeerde onderscheiding: “De Pluim”.

Welverdiend!

 

Bert Kandel, oud-gemeentesecretaris van Moerdijk

 

Een pluim, welverdiend door Paul Misdorp en Jan Willem Zeelenberg.

Omdat: zij zoveel medewerkers van de gemeente Moerdijk inspireerden met de leercirkel Management en Leiderschap. Hierin dragen zij ook het gedachtegoed van de kanteling en de verandering van tijdperk uit. Inmiddels zijn alle ex-cursisten in Moerdijk betrokken bij het project organisatie-vernieuwing. Hierdoor heeft dat project extra dynamiek en diepgang gekregen.


read more

Bert Kandel, oud-gemeentesecretaris gemeente Moerdijk

Paul Misdorp en Jan Willem Zeelenberg zijn begonnen met een bijzonder initiatief in de regio West Brabant. Ze hebben leercirkels opgericht. Vanuit een sterke besef wat onze wereld nodig heeft aan persoonlijk leiderschap en een simpel verlangen zijn ze gewoon begonnen bij een aantal gemeenten om ambtenaren op de zolder van het oudste café in Breda uit te dagen.

Via de U theorie raken deze medewerkers verdwaald in nieuwe inzichten en ideeën. Om vervolgens zichzelf en hun onderwerp weer terug te vinden vanuit een totaal ander perspectief. Dat is knap. Dat nieuwe perspectief levert hen een betere verbinding op met zichzelf; ze leren om naar hun eigen innerlijke verlangen te luisteren en tegelijkertijd de juiste interventies te doen om de gewenste beweging ook echt zelf in hun omgeving op gang te brengen.

 

Paul en Jan Willem geven daarbij alle ruimte om te leren en creëren in de groep een veilige en inspirerende leeromgeving. Een leerervaring die deze medewerkers vervolgens enthousiast mee terug nemen naar hun eigen organisatie. En door steeds meer medewerkers deel te laten nemen aan deze leercirkels ontstaat geleidelijk en gestaagd een nieuwe ontwikkeling in de organisatie met meer flexibiliteit, meer wendbaarheid, meer verbinding, meer inspiratie. En door dit samen met andere gemeenten te doen in de regio, zie ik ook binnen de regio nieuwe verbindingen ontstaan tussen mensen wat de onderlinge samenwerking zeker ten goede komt. Zo maken deze twee heren zelf waar wat ze hun “leerlingen” leren: een verandering in de wereld kan je brengen met een simpel verlangen en (veel) kleine stapjes.

 

Barbera Silvis, gemeentesecretaris Etten-Leur


read more

Barbera Silvis, gemeentesecretaris gemeente Etten-Leur

Magie op zolder

Marga Weide, 20 januari 2017

 

Een gezellige drukte in café de Beyerd. Ik wring me langs de mensen aan de bar, open een deur, loop een steile trap op en beland in een zaaltje met een grote houten tafel in het midden. Daarop een ouderwets tafelkleed. Een bar, foto’s aan de muur en bierflesjes. Jan Willem en Paul zijn er al. Zij bespreken de agenda, zetten een filmpje klaar en schrijven een citaat op de flipover. Ik schuif aan bij de leercirkel Leiderschap en Talentontwikkeling.[i] Als waarnemer. De deelnemers druppelen langzaam binnen. De bestelling wordt opgenomen (vooral bier en water) en we beginnen.

Paul en Jan Willem vertellen kort hun persoonlijke verhaal en dan volgen de deelnemers. Daarna ontvouwt zich een fascinerend samenspel van twee heren. Zij laten filmpjes zien, tekenen modellen en schema’s, noemen theorieën en boeken, stellen kritische vragen en lokken de deelnemers uit hun tent. Drie en een half uur later zijn alle deelnemers opgewonden én verbijsterd. Zo start voor mij een bijzondere ervaring, die ruim drie maanden later eindigt in een apotheose.

Voor ik verder ga, eerst even een korte toelichting. Wat houden de leercirkels in? Doel is deelnemers anders te leren kijken, denken en doen. Vanuit een andere, bredere visie op de maatschappij en hun eigen functioneren hierin. Deelnemers krijgen theorieën en modellen aangereikt en werken aan een casus (dilemma/paradox) uit hun praktijk. Elke bijeenkomst staat in het teken van een casus. De deelnemer presenteert deze en daarna vindt er een dialoog met de groep plaats. Paul en Jan Willem begeleiden dit proces en helpen de deelnemers verder op weg. Een mooie combinatie van theorie en praktijk.

Wat is hier nu zo bijzonder aan? Wat heb ik ‘waargenomen’? Tja……ik zou het bijna magie noemen. Het is moeilijk te zeggen waar dat aan ligt. Alles werkt hier aan mee. De plek (informeel en ontspannend), de filmpjes (stimulerend) en de theorieën en modellen (inspirerend). Ook de wisselwerking in de groep, de uitwisseling van ervaringen, de onderlinge dialoog, het elkaar een spiegel voorhouden, is een belangrijk ingrediënt. Maar het zijn toch vooral de begeleiders! Zij zijn de sleutel. Authentiek, scherp, belezen, open en met een mooie mix van autoriteit en zelfspot. Zij zorgen voor de kritische noot, de andere invalshoek, de bredere blik. Dit alles maakt de bijeenkomsten spannend, uitdagend, confronterend en inspirerend voor de deelnemers.

En die magie werkt. Vanaf de eerste bijeenkomst gebeurt er iets met de deelnemers. Zij komen langzaam in een veranderingsproces. Ik heb het met verwondering aangezien. Hoe uiteindelijk elke deelnemer zich opent. ‘Open geest, open hart, open wil’, zoals Scharmer[ii] zegt. Maar daarvoor moet je eerst leren loslaten. En dat is een worsteling, dat is zwoegen. De deelnemers hebben het er af en toe flink moeilijk mee. Maar het lukt! Als zij hun pecha kucha (eindpresentatie) houden, zie ik bij elk van hen dat hun casus een andere dimensie heeft gekregen. Hun blik is verruimd. Zij zien zichzelf en de wereld in een ander licht. Er is bij hen een venster geopend. Geweldig om te zien!

En ik? Ik heb van elke bijeenkomst genoten en er veel van geleerd. Ik ben hierdoor geïnspireerd geraakt om iets met deze nieuwe kennis te doen. In combinatie met onderzoek. Daar ga ik het komende jaar mee aan de slag!

[i] Opgezet vanuit Zeelenberg, adviseurs voor mens en organisatie.

[ii] Scharmer, C. Otto (2009). Theory U. Leading from the Future as It Emerges. San Franciso: BK Publishers, Inc


read more

Magie op zolder