Moniek van der Slikke

Thema: De toekomst van beleid

 

Vraag: 

De organisatieontwikkeling leidt tot meer eigen verantwoordelijkheid, ‘verplatting’, een andere stijl van leidinggeven, maar ook tot een herwaardering van beleid. Daar is nog geen antwoord op, maar er is veel behoefte aan, omdat beleid zelf geconfronteerd wordt met veel veranderingen in de samenleving en nu ook nog eens met de eigen verandering. Waar zijn we van, hoe gaan we onszelf opnieuw uitvinden, kunnen we – nu we opgesplitste worden – de integrale kijk nog wel vasthouden, schieten we niet in een nieuwe koker? Het stelselmatig stellen van de Why-vraag en het er veel met elkaar over hebben kan helpen licht in de duisternis te brengen.

 

Leerervaring: 

Ik heb ervaren dat datgene wat ik aan den lijve heb ondervonden in de gemeente Moerdijk (botsing tussen culturen) een breder verschijnsel is en dat het helemaal past in deze tijd. Ergens was ik me daar van bewust, maar door de leergang kan ik er van een afstand naar kijken en daardoor relativeren. Ook hielp het mij om mijn vervolg route te bepalen. Hoe ik er mee om kan gaan.

 

Bijdrage aan organisatie:

Ik zal kritisch zijn als het gaat over het waarom van de dingen die we doen en zal, vanuit welke rol ik ook heb, meedenken aan resultaatgerichte oplossingen. Mijn werkwijze zal er op gericht zijn om dit samen te doen, verbindingen te leggen en te behouden. Daarnaast mag van mij verwacht worden dat ik duidelijk ben over wat mijn rol is en wat men van mij mag vragen. Ik ga uit van ieders verantwoordelijkheid en stel het op prijs als ik op de mijne wordt aangesproken.

Leercirkel

Alumni uit deze leercirkel

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment